Xây nhà phần thô, nhà Chị Hiền quận 7

Công trình nhà ở tư nhân 4 tầng.

Diện tích xây dựng. 65m2, tổng dtxd = 260m2

Nội dung hợp đồng. thi công xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện.

Gía trị hợp đồng. 930.000.000 vnđ

 

fanpage